Οδηγίες για την επιλογή ελληνικών στην εφαρμογή

Επιλέγουμε πάνω αριστερά τις “Ρυθμίσεις” (Settings)

Επιλέγουμε «Γλώσσα» (Language)

Επιλέγουμε την ελληνική γλώσσα (Greek)