Συμφωνία Χρήστη

Το Mosquito Alert (με οποιοδήποτε από τα ονόματα που μπορεί να είχε στο παρελθόν ή μπορεί να αποκτήσει στο μέλλον) είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα επιστήμης πολιτών που διαχειρίζονται τα Ιδρύματα CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), UPF (Universitat Pompeu Fabra) ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) και CEAB-CSIC (Centro de Estudios Avanzados de Blanes).

Η λειτουργία του Mosquito Alert εξαρτάται από τη συλλογή δεδομένων που γίνονται από το κοινό (πολίτες) αναφορικά με διάφορα είδη κουνουπιών που μπορεί να είναι διαβιβαστές ασθενειών. Οι πολίτες συμμετέχουν στέλνοντας και κοινοποιώντας δεδομένα και εικόνες μέσω των διαφόρων εφαρμογών Mosquito Alert για κινητές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ενήλικες ή στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συμμετέχουν υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ισπανίας και της χώρας διαμονής τους. Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να αποδεχθούν την πολιτική απορρήτου του Mosquito Alert και να συμφωνήσουν με τους ακόλουθους όρους χρήσης:

  1. Τα είδη κουνουπιών με τα οποία ασχολείται το Mosquito Alert μπορούν να είναι διαβιβαστές ασθενειών όπως είναι ο Δάγκειος πυρετός, ο ιός Chikungunya και o Zika. Το Mosquito Alert συμβάλλει στη διαχείριση αυτών των ασθενειών συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα και εικόνες, πραγματοποιώντας δραστηριότητες ενημέρωσης των πολιτών καθώς και παρακολούθησης και ελέγχου των κουνουπιών. Καθώς τα κουνούπια είναι διαβιβαστές ασθενειών με τη συμμετοχή σας στο Mosquito Alert πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν πρέπει να αναζητάτε αυτά τα είδη (άμεσα ή στους χώρους αναπαραγωγής τους) ειδικά σε μέρη όπου οι ασθένειες που μεταδίδονται από αυτά είναι ενδημικές ή κατά τη διάρκεια έξαρσης μιας τέτοιας ασθένειας. Η συμμετοχή στο Mosquito Alert μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές της παρουσίας των κουνουπιών κατά την εκτέλεση ή τροποποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων σας, προκειμένου ν’ έχετε μειωμένη έκθεση σε κουνούπια. Αποδέχεστε ότι δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αυξήσετε την έκθεσή σας στα κουνούπια συμμετέχοντας σ’ αυτό το έργο.
  2. Με την κοινοποίηση του έργου σας (π.χ. δεδομένων, φωτογραφιών και αναφορών σας) στο Mosquito Alert συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι θα διαδοθούν ανώνυμα (χωρίς να δηλώσετε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας). Επίσης, αποδέχεστε ότι παραχωρείτε στα Ιδρύματα που διαχειρίζονται το Mosquito Alert την άδεια για το έργο σας διάρκειας ίσης με τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα προκειμένου να μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο το έργο χωρίς κανένα περιορισμό και ότι το εκχωρείτε σε τρίτα πρόσωπα παγκοσμίως χωρίς περιορισμό στο δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς αποκλειστικότητα και με τη δυνατότητα αδειοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι όροι δεν απαγορεύουν στον αρχικό παραγωγό οποιαδήποτε χρήση των έργων του καθώς είναι σε θέση να τα εκμεταλλευτεί με άλλα μέσα με τρόπο συμβατό με την εκχώρηση που παρέχεται από το έγγραφο αυτό.
  3. Ως γενικός κανόνας, κάθε πρωτότυπη δημιουργία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα θα διαδίδεται από το Mosquito Alert με άδεια CC BY, αναφέροντας ανώνυμο συγγραφέα και το όνομα του έργου (παράδειγμα: Anonymous, CC BY Mosquito Alert), ακόμη κι αν περιέχει το όνομα του συγγραφέα σ’ αυτό ή στα μεταδεδομένα του. Εφόσον είναι δυνατόν, μέρος των βάσεων δεδομένων ή πινάκων, που προκύπτουν από συνεισφορές χρηστών, θα κυκλοφορήσει, κατά γενικό κανόνα, με άδεια CC0. Σε περίπτωση ανάγκης, όπου θα πρέπει να δοθεί σε τρίτους η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες (π.χ. επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κουνουπιών, ερευνητικό προσωπικό, διαχειριστές δημόσιας υγείας κ.λπ.), θα ακολουθηθούν κατάλληλα πρωτόκολλα ή/και άδειες για αυτήν την εκχώρηση.
  4. Εγγυάστε ότι έχετε τα απαραίτητα νομικά δικαιώματα για τα δεδομένα που μοιράζεστε με το Mosquito Alert (π.χ. δεδομένων, φωτογραφιών και αναφορών σας) και ότι αυτά δεν είναι δυσφημιστικά ή ότι δεν παραβιάζεται κανένας νόμος. Η συμμετοχή στο Mosquito Alert είναι ανώνυμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής των συμμετεχόντων. Επομένως, εγγυάστε ότι στα έργα σας που στέλνετε στο Mosquito Alert δε θα προσθέσετε προσωπικά στοιχεία του δικά σας ή τρίτων. Κατανοείτε ότι τα έργα αυτά ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτους και ότι το Mosquito Alert δε μπορεί να εγγυηθεί την εξάλειψη προσωπικών δεδομένων που στέλνονται κατά λάθος.
  5. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε άτομα, ιδρύματα ή/και μέλη του Mosquito Alert ή/και συνεργάτες για οποιαδήποτε νομική ή/και νομισματική επιβάρυνση αλλά και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παραπάνω όρων εγγύησης.