Συνεργαζόμενοι Φορείς

Συνεργαζόμενοι Φορείς για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα συνεργάτης είναι το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Εντόμων & Παρασίτων Υγειονομικής Σημασίας. Η φιλοξενία της ελληνικής ιστοσελίδας πραγματοποιείται από το έργο “LIFE CONOPS” (LIFE12 ENV/GR/000466), που συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance. Η αξιολόγηση της εφαρμογής από τους πολίτες πραγματοποιείται  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από το Horizon Europe για τα έργα, IDAlert (http://idalertproject.eu)  και E4warning(https://www.e4warning.eu).  Στην προώθηση του Mosquito Alert συμμετέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, και το Ευρωπαϊκό έργο VEO (Horizon Europe) (https://www.veo-europe.eu/).  

Συντονιστές

Το Mosquito Alert διευθύνεται από τα ακόλουθα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα: CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), UPF(Universitat Pompeu Fabra) ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) & CEAB-CSIC (Centro de Estudios Avanzados de Blanes).

Χρηματοδότηση και συμμετοχή σε έργα

Το Mosquito Alert συμμετέχει σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, στη διάδοση της επικοινωνίας της επιστήμης (συμπεριλαμβανομένου του ισπανικού Plan Estal, της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από τον «Ορίζοντα 2020», και των σχεδίων «la Caixa»). Το Mosquito Alert βασίζεται επίσης σε συνεισφορές πόρων τόσο από τους Συντονιστές όσο και από τους Συνεργαζόμενους Φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για τους Συντονιστές, τους Συνεργαζόμενους Φορείς και έργα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνσηwww.mosquitoalert.com καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα.